Probus II Maastricht

Probus II Maastricht is een Probusclub met 40 leden.

Binnen de club is afgesproken de omvang ook op dat aantal te houden. Dat betekent dat er slechts sporadisch een nieuw lid kan worden toegelaten. Dat gebeurt dan op voordracht van één of meerdere leden, waarna een commissie de verdere selectie begeleidt. Het ledenbestand bestaat louter uit gepensioneerde mannen.

Op een aanstekelijke wijze betrekken voortrekkers uit de club anderen bij steeds weer nieuwe initiatieven. Die resulteren in een aantal “sub-clubs”. Zo is er een koor en een fiets- en wandelgroep en een filmgroep. Verder wordt er door leden in groepsverband gymnastiek gedaan of gekampeerd. Om de zoveel jaar wordt een grotere reis gemaakt. De laatste was in oktober 2022 naar Nancy.

Al met al zien veel van onze leden elkaar wekelijks. Dat leidt tot een hechte band. Op bijna alle woensdagen van het jaar zijn er zo activiteiten voor de leden en vier keer per jaar zijn dat bijzondere programma’s, waaraan ook door de partners wordt deelgenomen. Op hun beurt organiseren ook de partners af en toe een gezamenlijke wandeling.